Vrijwaring

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Cookies

Op grond van artikel 11.7a van de Telecomwet dienen wij u te informeren over cookies, kleine programmaatjes die op uw computer worden geïnstalleerd om de site goed te laten werken maar ook om uw gegevens achter te laten bij de site-eigenaar. Cenabu maakt gebruik van cookies in de hiervoor genoemde categorieën: Vereist om de site goed te laten werken en u laat uw IP adres achter zodat zichtbaar is dat en door wie de site is geraadpleegd. Cenabu plaatst GEEN cookies op uw computer die op enigerlei wijze uw surfgedrag vasthouden voor reclame doeleinden. Wilt u meer weten hoe u zich kunt beschermen tegen ongewenste cookies? Kijk bij de instructies van uw browser hoe u na het afsluiten van de browser automatisch de cookies weer laat verwijderen. meer weten? kijk op “internet Explorer” of “Firefox

Aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. Cenabu kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen. Evenmin kan Cenabu verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met deze website zijn gelinked.

Intellectueel eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de opdrachtgever of derden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenabu.

Databescherming

Cenabu respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe Cenabu gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

Privacy

Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de vigerende wetgeving op het gebied van de privacy. Gegevens zullen nimmer aan derden ter hand worden gesteld.

Persoonsgegevens

Cenabu verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Cenabu toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische doeleinden.

 Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie

In sommige gevallen zal Cenabu gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Externe links

Links naar andere sites dan de website van Cenabu dienen uitsluitend het gemak van de gebruiker. Cenabu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites.

E-mail

De informatie verzonden in een e-mailbericht van Cenabu is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenabu niet toegestaan. Cenabu staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Cenabu kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien een e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Geschillen

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.

 

Print Friendly, PDF & Email