Legal Coach

Wat is een Legal Coach?

Een extern juridische begeleider van een praktiserend of beginnend praktiserend bedrijfsjurist (Cursist). De Jurist van Cenabu treedt op als begeleider.

Welke elementen omvat de begeleiding?

a)      Spiegelen

Hiermee wordt bedoeld het optreden als sparringpartner bij de aanpak van een specifieke casus tijdens de praktijk van de Cursist. Een Cursist staat vaak alleen binnen het bedrijf.  Door samen met een andere (Senior)jurist te kunnen sparren over een voorgelegd probleem kan kennis overdracht plaatsvinden maar worden ook handvatten aangereikt zodat de Cursist  steeds beter in staat is de voorgelegde problemen zelf op te lossen.

b)      Juridische vaardigheden

i.    Determineren van de juridische vraag in het voorgelegde vraagstuk

ii.   Schrijven van een overeenkomst

iii.  Schrijven van een beleidsnotitie

iv.  Opstellen van een intern advies

v.   Toetsen van juridische documenten (overeenkomsten/akten)

Op verzoek van de Cursist kunnen we samen deze vaardigheden oppakken en extra aandacht geven.

c)       Tegenlezen

Door de Cursist geproduceerde documenten worden door de Legal Coach tegen gelezen en waar nodig worden suggesties voor aanpassingen gegeven.

Frequentie?

gemiddeld 1x per week met een gemiddelde tijd van 1 uur werk voor de Legal Coach

Kosten?

intakegesprek: gratis, alleen reiskosten € 0,50 p/km excl. btw

Abonnementskosten van € 250,– per maand excl. btw

€ 50,– excl. btw per uur bij tegenlezen

Overeenkomst

We kunnen een overeenkomst met de cursist zelf sluiten of met zijn/haar werkgever. iedere overeenkomst bevat leerdoelen die in het intake gesprek worden vastgesteld. Uiteraard spreken we geheimhouding af. De werkgever moet akkoord gaan met de overeenkomst (tenzij de Cursist een ZZP’er is) gezien mogelijke vertrouwelijke bedrijfsgegevens, maar de werkgever moet ook akkoord gaan met de vertrouwelijkheid tussen Cenabu en de Cursist. Cenabu doet geen mededelingen zonder toestemming van de Cursist. Alleen de doelstellingen uit de overeenkomst zijn kenbaar.

Geïnteresseerd? neem eens contact op!

Print Friendly, PDF & Email