Er komt een Europese richtlijn over bedrijfsgeheimen

In mei 2014 is een eerste concept van de “Richtlijn Bescherming Bedrijfsgeheimen” door de Europese Raad aanvaard. Hoewel dit een begin is van een lang traject (waarschijnlijk 2017 afgerond) om tot een definitieve richtlijn te komen is het goed kennis te nemen van deze ontwikkeling. Doel is het beschermen van bedrijfsgeheimen om tot een minimale harmonisatie hiervan binnen de EU te komen. Het kan gezien worden als een kader waarbinnen een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) kan worden opgesteld.

Meer informatie is de vinden op de site van de tweede kamer.

Juridische gevolgen:

Het voorstel heeft gevolgen voor de wijze waarop een privaatrechtelijke procedure wordt gevoerd als er sprake is van een inbreuk op een bedrijfsgeheim. Het voorstel vergt specifieke wetgeving met het oog op bescherming tegen inbreuken op een bedrijfsgeheim. Het lex silencio positivo beginsel is niet aan de orde.

wat is een Richtlijn? (Directive)  :     

Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, maar aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen.

Wat is een Verordening (Regulation)?:

Een verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat

 

Print Friendly, PDF & Email