Voorbehouden bij levering

Naar aanleiding van het Rabobank/Reuser arrest is er veel geschreven en geblogd. het arrest gaat er over dat een bank indien deze bijv. de inventaris heeft verpand en de goederen zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud, dit pandrecht toch kan uitoefenen als hij de leverancier bevrijdend heeft betaald. Het is dus mogelijk om bij een kleine bijbetaling de volledige waarde van de zaken uit te winnen. Er is echter ook het fenomeen van de overdracht onder voorbehoud van pandrecht. Misschien bekend, maar toch vervelend als je denkt met Rabobank/Reuser klaar te zijn. Zie  het artikel van Steneker in de WPNR 13-9-2008 nr 6766. Wat voor een bank vervelend is, is voor een leverancier interessant. je krijgt namelijk een ouder pandrecht op het moment van levering dan de bank omdat de zaken mèt een pandrecht worden geleverd. Misschien een gedachte voor leveranciers bij grote transacties en iets om in de gaten te houden bij banken?

alle nieuwsberichten zien? Kijk op het nieuwsoverzicht.

 

 

Print Friendly, PDF & Email