een rentesommetje in een leningovereenkomst staat vast.

Op de 11e van de 11e 2015 wees de Rechtbank Amsterdam een interessant arrest over de Euribor bepaling in een hypotheek met variabele rente. (JOR 2016/96, ECLI:NL:RBAMS:2015:7848). Het gaat hier om een variabele rente die uitgaat van een Euribor grondslag plus een vaste opslag. Op grond van een bepaling in de algemene voorwaarden past ABN AMRO de opslag aan, want de Euribor wordt wel erg laag. De Rechtbank Amsterdam staat dit niet toe op grond van een ambtshalve toetsing aan de EU richtlijn 93/13. Dat is best een interessante richtlijn die een lijstje oneerlijke bedingen bevat. (zie ook de zwarte lijst van artikel 6:236 BW waar men het “onredelijk bezwarend”noemt). Door deze ambtshalve toetsing hoeft een eiser er niet eens een beroep op te doen. De rechter kijkt eerst zelf of een beding onredelijk bezwarend is.

De uitspraak was volgens mij te verwachten. Als je als bank geen percentage maar een berekening afspreekt neem je ook het risico dat dit tegen je werkt, net zoals het ook een risico voor de klant is dat de rente veel hoger wordt. Hoewel deze uitspraak (JOR 2016/96) meer over de werking van de bepaling gaat (zie overweging 5.18 met een verwijzing naar 6:236i BW en bepaling j van de richtlijn (“de verkoper te machtigen zonder geldige, in de overeenkomst vermelde reden eenzijdig de voorwaarden van de overeenkomst te wijzigen “) wordt ook wel een ander argument gebruikt in bijvoorbeeld de uitspraak ECLI:NL:RBAMS:2016:1904 van de rechtbank Amsterdam: zie overweging 4.5: “Anders dan ING aanvoert is het risico dat de betaalde rente gedurende de looptijd van een langlopende financiering op enig moment niet meer in verhouding staat tot de kosten van de bank om het krediet aan te bieden niet voldoende om te kunnen oordelen dat ING er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat zij met Blosh c.s. een eenzijdige bevoegdheid tot wijziging van de opslag was overeengekomen. Dit zou immers betekenen dat een uitleg van de overeenkomst die leidt tot een verlieslatende situatie voor de bank per definitie onredelijk is, hetgeen in zijn algemeenheid niet kan worden aangenomen. De stelling van ING dat het een feit van algemene bekendheid is dat in langlopende EURIBOR-leningen een opslagwijzigingsbevoegdheid wordt opgenomen, wordt evenmin gevolgd.

Kortom: wees alert (ook als bedrijf!! de laatste uitspraak betreft een bedrijfsmatig krediet) als je in de lening een op een Euribor of andere basis afgesproken rente met een opslag hebt staan. Zeker nu de Euribor onder nul duikt zal de neiging tot verhogen van de opslag groot zijn.

alle nieuwsberichten zien? Kijk op het nieuwsoverzicht.

Print Friendly, PDF & Email