Crowdfunding: een kort overzicht

Met als aanleiding de publicatie in april 2016 van het wijzigingsbesluit financiële markten 2016 (stbl. 2016,98) wil ik hieronder nog eens wat grondslagen van het containerbegrip Crowdfunding aanstippen. Ik ga daarbij uit van de Wet financieel Toezicht en datgene wat de AFM er van vindt. Een heel verhelderend document heet: “DNB en AFM geven interpretatie over crowdfunding“.

Als kern worden hier twee zaken benoemd: welke 4 vormen van crowdfunding worden onderscheiden en wanneer je nu wel en wanneer niet vergunningsplichtig bent.

De vier soorten crowdfunding:
1. doneren – geld schenken voor een goed doel
2. sponsoring – ondersteunen van een project van een bedrijf of particulier, tegen een geringe (niet-financiële) tegenprestatie
3. lenen – uitlenen van geld aan een bedrijf of particulier
4. investeren – investeren in bedrijven

doneren en sponsoring vallen buiten het zicht van de AFM. resteren lenen en investeren.

vergunningsplicht bij lenen:
1. als het platform het verzamelde geld uitleent aan een consument: een vergunning voor het aanbieden van een krediet is verplicht
2. als het platform het verzamelde geld uitleent aan een bedrijf: ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden

vergunningsplicht bij investeren:
Wanneer geldgevers verhandelbare aandelen of verhandelbare obligaties kunnen kopen via een dergelijk platform: een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten.

Het document van de AFM geeft hiervoor een vragenschema om vast te stellen of een vergunning of ontheffing vereist is.

Hoe weet je dat een crowdfunding platform waar je als bedrijf een lening wilt aantrekken voldoet aan de regelgeving?  De eerste stap is simpel: De Crowdfunder is ofwel geregistreerd als vergunninghouder opvorderbare gelden ofwel geregistreerd als in bezit van een ontheffing hiervoor.

Heeft de Crowdfunder geen van beiden, dan kan het om een obligatielening gaan waarbij de obligatie op naam is en niet verhandelbaar. Meestal wordt dan een (korte) prospectus opgesteld om de investeerders te informeren.

Zorg wel dat je er zeker van bent dat het betreffende platform binnen de kaders van de wet opereert. Op een bemiddelaar die een crowdfunding-lening heeft verzorgt en vervolgens failliet gaat door een boete zit je ook als leningnemer niet te wachten.

alle nieuwsberichten zien? Kijk op het nieuwsoverzicht.

Print Friendly, PDF & Email