Annulering vlucht dient twee weken tevoren te worden gemeld

Het wordt weer vakantietijd en dus zal het weer regelmatig voorkomen dat er sprake is van vertragingen en annuleringen van vluchten (zie ook de berichten van: 26-09-2015 en 19-7-2016). Het Hof van Justitie heeft recent een uitspraak gedaan over het annuleren van vluchten door de luchtvaartmaatschappij (ECLI:EU:C:2017:359) zie ook de gepubliceerde samenvatting.

Kort gezegd komt het er op neer dat de luchtvaartmaatschappij, eventueel via een reisbureau (en daar ging het in deze uitspraak om: de luchtvaartmaatschappij kan zich niet achter een reisbureau verschuilen als die te laat informeert.) je twee weken voor de annulering van een vlucht moet informeren. Doet men dit niet binnen deze termijn dan heeft de reiziger recht op een standaard bedrag aan schadevergoeding (in dit geval € 600,–). Deze regel is gebaseerd op een EU-verordening (Verordening nr. 261/2004 ). Meer in bijzonder op de artikelen 5 en 7:

Artikel 5, leden 1 en 4, van deze verordening, is als volgt opgesteld: „1. In geval van annulering van een vlucht: […] c) hebben de betrokken passagiers recht op de in artikel 7 bedoelde compensatie door de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, tenzij i) de annulering hun ten minste twee weken voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld[…] […] 4. De bewijslast inzake het al of niet melden van de annulering van de vlucht aan de passagier en het tijdstip waarop dat geschiedt, ligt bij de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert.”

Artikel 7, lid 1, van verordening nr. 261/2004 bepaalt het volgende: „Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, krijgen de passagiers compensatie ten belope van: a) 250 EUR voor alle vluchten tot en met 1 500 km; b) 400 EUR voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1 500 km, en voor alle andere vluchten tussen 1 500 en 3 500 km; c) 600 EUR voor alle niet onder a) of b) vallende vluchten.

alle nieuwsberichten zien? Kijk op het nieuwsoverzicht.

Print Friendly, PDF & Email