Big Data en Persoonsgegevens

Op 4 oktober 2016 heeft de minister van EZ (Kamp) bij brief met nr. DGETM-TM / 16129135 het rapport: “Licht op de digitale schaduw” gepresenteerd. Dit rapport behandeld de wettelijke kaders ten aanzien van Big Data op het gebied van de privacy wetgeving en de komende Data Privacy Verordening. Zoals de minister het zelf zegt:

Big data en het wettelijke kader:
Het rapport zet uiteen hoe het gebruik van (big) data invloed heeft op de privacy(beleving) en het vertrouwen van consumenten. Bij de bescherming van privacy speelt wetgeving een belangrijke rol. De nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – die vanaf 25 mei 2018 van toepassing wordt – legt de regels voor de verwerking van persoonsgegevens voor
de toekomst vast. Zij scherpt bestaande regels aan en snijdt ze beter toe op actuele ontwikkelingen.” en:

“In de gesprekken die de expertgroep voerde bleek dat vooral onbekendheid met en onzekerheid over de toepassing en implicaties van wettelijke eisen bedrijven die data (willen) verwerken parten speelt. Het rapport komt hun daarin tegemoet en biedt een overzicht van de belangrijkste wettelijke eisen “.

kortom: als je je bezighoudt met het gebruiken van grotere hoeveelheden (Big) gegevens (Data) om met behulp van analyses op deze gegevens nieuwe processen op te zetten en/of daarmee profielen en doelgroepen te bepalen: LEZEN!

alle nieuwsberichten zien? Kijk op het nieuwsoverzicht.

Print Friendly, PDF & Email