Vastgoedfinanciering: huurder en bestemming

Op 30 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:849) wees de Raad van State een interessant arrest dat gaat over de aansprakelijkheid van de verhuurder als zijn huurders niet voldoen aan de bestemming die op het pand rust. Het ging in deze zaak om het feit dat, in tegenstelling tot de bestemming de huurders van een pension feitelijk de ruimtes permanent bewoonden. De gemeente wenste dit gebruik te beƫindigen en legde tenslotte een last onder dwangsom op. De RvS gaf de gemeente gelijk. Je kunt dit arrest zo interpreteren dat je als verhuurder heel goed moet afspreken met je huurder binnen welke bestemming het gehuurde gebruikt mag worden.

Weer een reden om als verhuurder van bijvoorbeeld bedrijfsruimten niet zelf te hobbyen met huurovereenkomsten, maar de ROZ modellen te gebruiken. zie bijvoorbeeld artikel 1.2 en 1.3 van de overeenkomst m.b.t. kantoorruimte: “1.3 Het is Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in artikel 1.2. ” en vervolgens wordt dit verder uitgewerkt in de algemene bepalingen.

alle nieuwsberichten zien? Kijk op het nieuwsoverzicht.

Print Friendly, PDF & Email